26 november 2020

Appell fra kaptein Eduard Lebedev 25. nov. 2020


Norsk oversettelse av den dubbede teksten:

Kjære venner, salvasjonister og alle dere som følger med på hva som skjer med åpningen av Frelsesarmeens oppdrag i Bulgaria. Når vi ser på hva som skjer i verden i dag, er dette et stort skritt i tro for oss alle. Forberedelser av alle nødvendige papirer og administrative saker er tidkrevende, og vi jobber med dette hver dag. 

Vi vet også at mange av dere har svart på kallet til å støtte oppstarten av dette arbeidet. Vi er svært takknemlige til hver av dere for dette. Nå er det mulig å støtte Frelsesarmeens arbeid i Bulgaria økonomisk. Jeg vil også oppmuntre deg til å dele denne videoen slik at også de som ikke kjenner til Frelsesarmeens oppstart i Bulgaria får vite om det, også vil svare på kallet og støtte oss.
Jeg ber om at vår store Gud vil velsigne hver enkelte av dere, om at du må ha fred i hjertet, at det må finnes håp der og kjærlighet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Gud velsigne dere alle!

Norsk oversettelse av teksten på Facebook:

Åpningen av Frelsesarmeens arbeid i Bulgaria er et stort steg i tro for oss alle.
Vennligst vær med og støtt oss økonomisk:

Velsignelser til hver enkelt. Må vår Herre Jesu Kristi fred, håp og kjærlighet bo i ditt hjerte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Den internasjonale markeringen - 21. oktober 2023

Det var en stor velsignelse for Magna og meg å få være en del av denne markeringen. Dette skrev offiserene i Bulgaria på sin offisielle Face...