12 mars 2021

Bulgaria er nå formelt det 132. "Frelsesarmé-landet"

Se norsk oversettelse av det internasjonale hovedkvarterets kunngjøring under bildet!

GENERAL Brian Peddle har kunngjort at Bulgaria er blitt det 132. landet hvor Frelsesarmeen offisielt er i arbeid. Landet ble 9. mars 2021 en del av Øst-Europa-territoriet, som ledes av oberstene Cheralynne og Kelvin Pethybridge,.

Arbeidet ledes av kaptein Eduard Lebedev (Regional leder Bulgaria) og Captain Inna Lebedeva (Regional leder for familiearbeidet i Bulgaria), de er henholdsvis fra Russland og Moldova. De støttes av den svenske offiseren løytnant Erik Johansson og kaptein Kathleen Johansson, en australier, som offisielt er utpekt som Pioneer Team-medlemmer.

 ‘Frelsesarmeen’ på bulgarsk - et slavisk språk som er skrevet med kyrilliske tegn - er ‘Армията на Cпасението’ (Armiyata na Spasenieto). Et rødt skjold fra den bulgarske frelsesarmeen er allerede designet og registrert.

Selv om nedstengning og andre restriksjoner har gjort livet langt fra enkelt, begynner det nye Frelsesarme-arbeidet allerede å få innflytelse. Partnerskap med lokale kristne fellesskap er allerede i gang, særlig Amazing Grace Church, som har knyttet Frelsesarmeen til et roma-boplass i et slumområde i utkanten av Sofia. Rundt 35 familier som bor på stedet ble besøkt før jul og fikk klær, mat, leker og hygieniske artikler.

En rekke individer har blitt hjulpet med enkle matpakker, og det er blitt kontaktet med to salvasjonister som bor i forskjellige deler av Bulgaria. Hjemmebesøk har vært mulig både i offiserenes respektive leiligheter og i andres hjem, og soldatpakten/krigsartiklene er oversatt til bulgarsk.

Pioner-offiserene har også tatt kontakt med flere lokale kirker i Sofia, samt bygget relasjoner med representanter fra  ambassader og andre innflytelsesrike organisasjoner, alt for å sikre at folk vet om Frelsesarmeens tilstedeværelse i Bulgaria og er klare over oppdraget.

Johanssons ankom den bulgarske hovedstaden Sofia i september 2020 og fikk selskap av kapteinene Lebedev og Lebedeva og deres fem barn i januar 2021. Alle fire offiserene hadde faktisk fått sine utnevnelser i april 2020 fra oberst Jostein Nielsen, som da var sjef for Øst-Europa territoriet.

For oberst Nielsen, en norsk offiser, er Frelsesarmeens arbeid som starter i Bulgaria bokstavelig talt en drøm! Som divisjonssjef for Moldova deltok han i feiringen i St Petersburg, Russland, i 2006, som feiret 15-årsjubileet etter at Frelsesarmeen gjenåpnet arbeid i Øst-Europa og deretter vokste bak det tidligere jernteppet. På den kongressen hadde et bulgarsk flagg blitt presentert for å anerkjenne et land der man trodde at Frelsesarmeen til slutt ville 'åpne ild'.

Tilbake i Norge ni år senere, etter å ha mottatt en ordre om å returnere til Øst-Europa, hadde Jostein en levende drøm der han så et Fredsarmehornorkester spille i Bulgaria. Senere samme år, nå bosatt i Chisinau, den moldovske hovedstaden, mottok han en telefon 'helt tilfeldig' fra Geir Jøsendal, en venn av broren hans, som bodde i nærheten. Da de to mennene møttes og potensialet for å utvide seg til Bulgaria kom opp i samtalen, fortalte Geir at han hadde eiendommer og kontakter i landet, og at han ville være villig til å gi råd og støtte.

Jostein følte at Gud åpnet en dør, og etter samtale med sine territoriale ledere, var de et år senere i Sofia og snakket med en representant fra den bulgarske evangeliske alliansen som sa: ‘Hvor har dere vært så lenge? Vi har ventet på dere i 20 år!’

I 2019 ble det gitt registrering for at Frelsesarmeen skulle begynne å jobbe i Bulgaria, og selv om situasjonen med nedstengning og en verdensomspennende pandemi har forårsaket forsinkelser, blir bønnene fra en 15-årsjubileumskongress som ble holdt for nesten 15 år siden nå besvart.

Generalen sier: 
‘Jeg er glad for å ønske Bulgaria velkommen i den verdensomspennende Frelsesarme-familien. I disse vanskelige dagene er det fantastisk å se Gud svare på bønner i tro for så mange år siden for å skape denne muligheten. Gud velsigne kapteinene Lebedev og Lebedeva, Gud velsigne kaptein og løytnant Johansson og Gud velsigne Frelsesarmeen i Bulgaria’.
 

Den internasjonale markeringen - 21. oktober 2023

Det var en stor velsignelse for Magna og meg å få være en del av denne markeringen. Dette skrev offiserene i Bulgaria på sin offisielle Face...